Izolace plochých střech

Pro hydroizolaci plochých střech:

  • nabízíme řadu modifikovaných asfaltových pásů od nejkvalitnějších po standartní
  • tyto pásy jsou určeny jak pro natavení, lepení tak i pro mechanické kotvení jednovrstvých nebo dvouvrstvých systémů
  • liší se : výrobcem, druhem a typem výztuže, technologií zpracování, sílou a % nasycení kaučukem
  • ideální ochranou proti UV záření po dobu jejich životnosti zabezpečuje posyp z drcené břidlice

 

Zhotovení nového střešního pláště lze také kombinovat s jeho zateplením a dospádováním:

  • deskami z minerálních vláken
  • pěnovým polystyrenem EPS
  • dílci z pěnového, stabilizovaného, samozhášivého polystyrenu s nakašírovaným izol. pásem