Izolace spodních staveb

Dimenzace spodní stavby:

  • hydrogeologické poměry - geologické poměry, úroveň HPV, agresivita vody, korozní namáhání
  • klimatické poměry - množství dešťových srážek
  • umístění stavby - umístění vzhledem ke konfiguraci terénu
  • radonová ochrana
  • způsob založení stavby - hloubka založení spodní stavby, konstrukční a materiálové řešení spodní stavby, předpokládané deformace
  • technologie provádění stavby - návaznost stavebních procesů, rizikovost následných stavebních procesů z hlediska hydroizolační bezpečnosti, klimatické podmínky při realizaci hydroizolací
  • význam chráněné stavby